Category Archives: 2020-2022 Carnival Photos

2020-2021-2022 Carnival Activities Photos

F’dan il-link tistgħu taraw ir-ritratti t’attivitajiet tal-Karnival li saru l-iskola f’dawn l-aħħar 3 snin:
Follow this link to see the school Carnival photos of the past 3 years:

2020-2021-2022 Carnival Photos

Dawk li jixtiequ jordnaw minnhom, jimlew din il-formula u jibgħatuha l-iskola bil-flus sa nhar it-Tnejn 30 ta’ Mejju 2022. Jekk jogħġobkom żommu mad-data msemmiha hawn fuq, biex ħadd ma jiġi ddiżappuntat.
Those who wish to order can do so by filling this form and send it with the money by Monday 30th May 2022. Please keep with the mentioned date so no one will be disappointed.